Informujemy, że z dniem 1.01.2023 r. administratorem cmentarzy komunalnych w Bielsku-Białej jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Biuro administracji cmentarza znajduje się w Bielsku-Białej ul. Karpacka 162.

Wszelkie informacje w zakresie funkcjonowania cmentarzy można uzyskać bezpośrednio w biurze administracji cmentarzy lub pod nr tel. 33 811 94 78.