Z powodu zagrożenia edpidemicznego działalnośc firmy w tym kontakt, wykonywanie usług może być utrudnione lub niemożliwe.