W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Cmentarze Komunalne w Bielsku-Białej są czynne.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązują ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii z późn. zmianami.

Od 20 kwietnia br. KPRM podjął uchwałę  o sukcesywnym znoszeniu ograniczeń.

W związku z powyższym zaleca się monitorowanie bieżących zaleceń publikowanych na stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy .

 

W chwili obecnej nadal obowiązują zalecenia :

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych,
  • liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę przypada co najmniej 15 m2 powierzchni.