Przeczytaj również

USC

Wymagane dokumenty i załączniki:

 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Aktualny paszport
 • Karta zgonu
 • Książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50-tego roku życia
   

Dla cudzoziemca:

 • Paszport
 • Karta stałego pobytu
 • Zagraniczny dowód osobisty
 • Wniosek o wydanie odpisów aktu zgonu

Miejsce i forma złożenia dokumentów:

 • Osobiście w USC – Plac Ratuszowy 5, Rejestracja Zgonów, hol
 • Przez zakład pogrzebowy – z upoważnieniem do zgłoszenia zgonu

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów:

 • Zgłaszająca zgon
 • Zakład pogrzebowy

Odbiór dokumentów:

 • Osobiście w USC