Przeczytaj również

Porady

Odejście bliskiej osoby związane jest niestety z wieloma formalnościami wymagającymi uregulowania. Ciężar ten spada zazwyczaj na najbliższą rodzinę zmarłego. W wielu kwestiach jesteśmy w stanie Państwa wyręczyć, a w innych służymy dobrą radą. W naszej zakładce PORADY znajdą Państwo użyteczne wskazówki dotyczące kroków, które należy podjąć, by nie zaniedbać żadnych istotnych spraw.

1. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w domu, należy przede wszystkim:

a) wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. „kartę zgonu”
b) bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu zadzwonić pod całodobowy nr Tel. (33) 811 24 23 lub 607 696 787, wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do chłodni
c) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu ( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w Państwa imieniu)
d) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 162 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem. Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

2. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w szpitalu, należy przede wszystkim :

a) udać się do szpitala w celu odebrania karty zgonu
b) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu ( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w Państwa imieniu)
c) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 162 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem. Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

3. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub podejrzewane jest zabójstwo, należy przede wszystkim :

a) udać się do Prokuratury w celu uzyskania zgody na wydanie osoby zmarłej i jej pochowanie
b) udać się do Zakładu Medycyny Sądowej w celu odebrania karty zgonu
c) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu ( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w Państwa imieniu)
d) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 162 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem. Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

4. Śmierć dziecka nienarodzonego.

Jeżeli śmierć dziecka nastąpiła przed 22 tygodniem ciąży, lekarze kwalifikują to jako poronienie i rodzice zwykle nie otrzymują ciała dziecka ani też nie muszą dokonywać jego rejestracji. Jeśli chcą jednak pochować dziecko ( co jest możliwe i co gwarantuje prawo), obowiązują ich takie same procedury jak przy śmierci dzieci narodzonych po 22 tygodniu ciąży.

Jeśli dziecko zmarło po 22 tygodniu ciąży, rodzice powinni pobrać ze szpitala tzw. Pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu. Dokumenty te przysługują każdemu dziecku, bez względu na czas trwania ciąży. Jeśli są problemy z ustaleniem płci dziecka, rodzice sami mają prawo wskazać tę płeć. Jest to tzw. Uprawdopodobnienie płci opierające się np. na odczuciach matki. Na podstawie zaświadczenia ze szpitala Urząd Stanu Cywilnego wystawi akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, lub jeśli żyło przynajmniej kilka minut – zwykły akt urodzenia. Dziecku nadaje się imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców.

W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. Wymagane dokumenty to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS -12) , skrócony odpis aktu zgonu (w przypadku dziecka które urodziło się martwe – skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach), oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ( skrócone odpisu aktów stanu cywilnego).

L.p. Nazwa Adres Telefon
1 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa ul. Żółkiewskiego 22 33 815 98 11
2 Gmina Wyznaniowa Żydowska ul. 3 Maja 7 33 812 24 38
3 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ul. Kochanowskiego 2 33 812 39 32
4 Kościół Baptystów ul. Strzelców Podchalańskich 8 33 812 26 36
5 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego ul. Cieszyńska 96 33 811 73 44
6 Kościół Ewangeliczno-Metodystyczny ul. Gminna 32 33 818 42 91
7 Kościół Wolnych Chrześcijan ul.Smolna 19 33 811 65 97
8 Parafia ewangelicko-augsburska ul. Pod Grodziskiem 9 33 812 23 86
9 Parafia ewangelicko-augsburska ul. Staszica 2 33 822 93 72
10 Parafia ewangelicko-augsburska pl. Marcina Lutra 12 33 815 00 35
11 Parafia katedralna św. Mikołaja pl. Św. Mikołaja 16 33 829 26 00
12 Parafia polsko-katolicka św. Anny ul. Krasińskiego 16 33 822 14 95
13 Parafia rzymskokatolicka Chrystusa Króla ul. Straconki 12 33 814 32 68
14 Parafia rzymskokatolicka Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka ul. Giewont 2 33 816 69 33
15 Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej ul. Krausa 40 33 815 91 11
16 Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia ul. Złoty Potok 6 a 33 814 35 70
17 Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Traugutta 13 33 819 12 12
18 Parafia rzymskokatolicka Narodzenia NMP ul. Brzóski 3 33 814 53 88
19 Parafia rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP ul. Wyzwolenia 336 33 816 56 85
20 Parafia rzymskokatolicka NMP Królowej Polski ul. NMP Królowej Polski 15 33 811 85 59
21 Parafia rzymskokatolicka NMP Królowej Świata ul. Startowa 16 33 814 11 13
22 Parafia rzymskokatolicka Opatrzności Bożej pl. Opatrzności Bożej 19 33 814 45 07
23 Parafia rzymskokatolicka Przenajświętszej Trójcy ul. Sobieskiego 33 812 56 57
24 Parafia rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli ul. Św. Andrzeja Boboli 35/41 33 814 08 48
25 Parafia rzymskokatolicka św. Barbary ul. Cyprysowa 25 33 819 01 50
26 Parafia rzymskokatolicka św. Brata Alberta ul. Norwida 15 33 814 91 66
27 Parafia rzymskokatolicka św. Franciszka z Asyżu ul. Przy Torach 1 33 818 32 93
28 Parafia rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela ul. Św. Jana Chrzciciela 14 33 812 49 67
29 Parafia rzymskokatolicka św. Józefa ul. Tuwima 62 33 814 18 89
30 Parafia rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbego ul. Kolbego 1 33 812 37 03
31 Parafia rzymskokatolicka św. Małgorzaty ul. Karpacka 146 33 811 38 82
32 Parafia rzymskokatolicka św. Pawła Apostoła ul. Św. Pawła 2 33 815 00 19
33 Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika ul. Klubowa 6 33 815 15 60
L.P. Dzielnica Rodz. cmentarza Adres cmentarza Zarząd cmentarza
1 Kamienica parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul.Karpacka Parafia Rzymskokatolicka p/w Św.Małgorzaty Bielsko-Biała ul.Karpacka 146 tel.33 811-38-82
2 Kamienica parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul.Karpacka Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Pod Grodziskiem 9 tel. 33 812-23-86
3 Kamienica komunalny Bielsko-Biała ul.Karpacka Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała ul. Karpacka 162 tel. 33 811-24-23
4 Hałcnów parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul.Wyzwolenia Parafia Rzymskokatolicka p/w Nawiedzenia NMP Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 336 tel. 33 816-56-85
5 Biała parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul.Cmentarna Parafia Rzymskokatolicka p/w Opatrzności Bożej Bielsko-Biała Pl. Opatrzności Bożej 19 tel. 33 814-45-07
6 Leszczyny komunalny Bielsko-Biała ul. Krasickiego Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała ul. Karpacka 162 tel. 33 811-24-23
7 Mikuszowice Krakowskie parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul.Cyprysowa Parafia Rzymskokatolicka p/w Św. Barbary Bielsko-Biała ul. Cyprysowa 25 tel. 33 819-01-50
8 Śródmieście parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka Parafia katedralna p/w św. Mikołaja Bielsko-Biała pl. Św. Mikołaja 16 tel. 33 829-26-00
9 Stare Bielsko parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul. Listopadowa Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Pl. M. Lutra 12 tel. 33 815-00-35
10 Stare Bielsko parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul. Sobieskiego Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Pod Grodziskiem 9 tel. 33 812-23-86
11 Stare Bielsko parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul. Sobieskiego Parafia Rzymskokatolicka p/w Św. Stanisława Biskupa Męczennika Bielsko-Biała ul. Klubowa 6 tel. 33 815-15-60
12 Straconka parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul. Złoty Potok Parafia Rzymskokatolicka p/w Matki Bożej Pocieszenia Bielsko-Biała ul. Złoty Potok 6a tel. 33 814-35-70
13 Komorowice parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul.Stażystów Parafia Rzymskokatolicka p/w Św. Jana Chrzciciela 14 tel. 33 812-49-67
14 Lipnik parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul.Polna Parafia Rzymskokatolicka p/w Narodzenia NMP Bielsko-Biała ul. Ks. Brzóski 3 tel.33 814-53-88
15 Wapienica parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul. Zniczowa Parafia Rzymskokatolicka p/w Św.Franciszka z Asyżu Bielsko-Biała ul. Przy Torach 1 tel. 33 818-32-93
16 Hałcnów wojskowy - Żołnierzy Armii Radzieckiej Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia Urząd Miejski Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1 tel.33 497-14-97
17 Mikuszowice Śląskie parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul. Bystrzańska Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Pl. M. Lutra 12 tel. 33 815-00-35
18 Lipnik parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul. Krakowska Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Ul. Staszica 2 tel. 33 822-93-72
19 Śródmieście parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul. Modrzewskiego Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Pl. M. Lutra 12 tel. 33 815-00-35
20 Śródmieście parafialny - wyznania mojżeszowego Bielsko-Biała ul.Cieszyńska Gmina Wyznaniowa Żydowska Bielsko-Biała ul. 3 Maja 7 tel. 33 812-24-38
21 Biała parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul.Piłsudskiego Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Ul. Staszica 2 tel. 33 822-93-72
22 Komorowice parafialny-ewangelicki Bielsko-Biała ul. Katowicka (za Fiat-em) Parafia Ewangelicko- Augsburska Bielsko-Biała ul. Pl. M. Lutra 12 tel. 33 815-00-35
23 Błonia parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul. Czołgistów Parafia Rzymskokatolicka p/w NMP Królowej Świata Bielsko-Biała ul. Startowa 16 tel. 33 814-11-13
24 Dębowiec pamiątkowy - żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej Bielsko-Biała ul. Karbowa Urząd Miejski Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1 tel.33 497-14-97
25 Aleksandrowice wojskowy Bielsko-Biała ul. Saperów Urząd Miejski Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1 tel.33 497-14-97
26 Komorowice parafialny-katolicki Bielsko-Biała ul. Niepodległości Parafia Rzymskokatolicka p/w Św. Jana Chrzciciela 14 tel. 33 812-49-67

Wymagane dokumenty i załączniki:

 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Aktualny paszport
 • Karta zgonu
 • Książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50-tego roku życia
   

Dla cudzoziemca:

 • Paszport
 • Karta stałego pobytu
 • Zagraniczny dowód osobisty
 • Wniosek o wydanie odpisów aktu zgonu

Miejsce i forma złożenia dokumentów:

 • Osobiście w USC – Plac Ratuszowy 5, Rejestracja Zgonów, hol
 • Przez zakład pogrzebowy – z upoważnieniem do zgłoszenia zgonu

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów:

 • Zgłaszająca zgon
 • Zakład pogrzebowy

Odbiór dokumentów:

 • Osobiście w USC

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Wiadomości ogólne

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci :  

 1. Osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
 2. Osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
 3. Ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 4. Osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 5. Osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 6. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
 7. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 8. Cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
 9. Osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 10. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
 11. Osoby pobierającej rentę socjalną,
 12. Osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 13. Osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 14. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

Członkami rodziny są:

 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • Wnuki i rodzeństwo,
 • Małżonek (wdowa i wdowiec),
 • Rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie był możliwy z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenia Policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:  

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • Skrócony odpis aktu zgonu
 • Legitymacja ZUS emeryta/rencisty – karta
 • Dowód osobisty osoby, która pokryła koszty pogrzebu
 • NIP i PESEL osoby zmarłej
 • NIP i PESEL osoby , która pokryła koszty pogrzebu
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci ( w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Wymagane dokumenty i załączniki:

 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Aktualny paszport
 • Karta zgonu
 • Książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50-tego roku życia
   

Dla cudzoziemca:

 • Paszport
 • Karta stałego pobytu
 • Zagraniczny dowód osobisty
 • Wniosek o wydanie odpisów aktu zgonu

Miejsce i forma złożenia dokumentów:

 • Osobiście w USC – Plac Ratuszowy 5, Rejestracja Zgonów, hol
 • Przez zakład pogrzebowy – z upoważnieniem do zgłoszenia zgonu

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów:

 • Zgłaszająca zgon
 • Zakład pogrzebowy

Odbiór dokumentów:

 • Osobiście w USC

W celu sprowadzenia ciała osoby zmarłej za granicą do Polski, należy w pierwszej kolejności wystąpić z wnioskiem o wydanie odpowiedniego zezwolenia do właściwego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu ( dla miasta Bielska –Białej – do Wydziału Gospodarki Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 7).

Prawo do wystąpienia z wnioskiem ma najbliższa rodzina: małżonek, dzieci, wnuki i prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie oraz rodzeństwo, ciotki, stryjowie.

W/w wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • Nazwisko i imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
 • Datę i miejsce zgonu;
 • Miejsce z którego zmarły zostanie przewieziony;
 • Miejsce pochówku 
 • Środek transportu, którym zostanie przewieziony do kraju
 • Nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i serię dokumentu tożsamości.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną
 • Zaświadczenie z cmentarza, na którym ciało zostanie pochowane o posiadaniu miejsca grobowego (możliwości dokonania takiego pochówku)

Wydanie decyzji jest bezpłatne. Starosta (burmistrz lub prezydent) ma na wydanie decyzji 3 dni.

Po wydaniu, decyzja powinna być przekazana do konsulatu faksem lub doręczona w inny sposób. Na podstawie tej decyzji oraz dokumentów wymienionych poniżej konsulat wyda zaświadczenie pozwalające na przewóz zwłok lub prochów do kraju.

Do wniosku składanego do konsula należy dołączyć

 • Pozwolenie wydane przez starostę (burmistrza lub prezydenta miasta)
 • Akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon
 • Zaświadczenie lekarskie, które wprost stwierdza, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna bądź epidemia (zaświadczenie nie jest konieczne w przypadku przewozu urny z prochami)
 • Jeśli przyczyną śmierci był wypadek, zabójstwo lub samobójstwo, konsulat zażąda również zezwolenia od policji lub sądu z kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Do konsulatu musi być również zawieziona trumna z ciałem lub urna z prochami. Przed transportem pracownicy placówki muszą je opieczętować. Do transportu używa się specjalnych trumien metalowych, których dno wyposażone jest w substancję chłonną o grubości 5 cm. Zakład pogrzebowy musi ją zalutować hermetycznie. Po opieczętowaniu przez konsulat, jest ona dodatkowo umieszczana w drewnianej trumnie lub skrzyni.

Urna z prochami też musi być metalowa i powinna być dodatkowo zabezpieczona urną drewnianą. W obu przypadkach, konsulat zażąda od nas zaświadczeń. W przypadku trumny, z biura pogrzebowego, że została zamknięta zgodnie z wymaganiami, w przypadku urny – zaświadczenia o kremacji.

Za wydanie pozwolenia na transport ciała do Polski pobierana jest opłata. Na terenie Unii Europejskiej wynosi ona kilkadziesiąt euro.

Jeśli rodzina nie jest w stanie pokryć kosztu sprowadzenia ciała do Polski, nieżyjący zostanie pochowany na terenie kraju, w którym zmarł. Na koszt gminy i zgodnie z obowiązującymi w niej zwyczajami.

UWAGA

Po sprowadzeniu zwłok do Polski należy dokonać zgłoszenia (umiejscowienia) zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca pochowania ciała.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 249 z dnia 27.12.2007 r. poz. 1866)