Przeczytaj również

Oferta

 

Zakres usług pogrzebowych i cmentarnych:

 • kompleksowa organizacja pogrzebów;
 • przewozy pogrzebowe (cały kraj);
 • obsługa pogrzebów luksusowymi autokarawanami marki Mercedes;
 • wyręczanie w załatwianiu aktów zgonów i zasiłków pogrzebowych w ZUS i firmach ubezpieczeniowych;
 • wiązanki, wieńce, palmy;
 • nekrologi, klepsydry drukowane w/g uzgodnionego wzoru;
 • rozmieszczenie klepsydr;
 • sprzedaż krzyży, obramowań, tabliczek nagrobnych;
 • bogaty asortyment trumien i urn;
 • kopanie grobów;
 • pielęgnacja grobów po pogrzebie bądź całoroczna (łącznie z obsadą i myciem nagrobków);
 • sprzedaż grobowców;
 • kremacja;
 • obsługa fotograficzna i filmowa pogrzebu;
 • orkiestra.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE

+48 033 811 24 23 lub 607 696 787
cmentarz@zielen.ig.pl