Przeczytaj również

O leśnictwie

Las Komunalny leży na terenie : województwa śląskiego, gminy Bielsko-Biała. Stanowi on jedno leśnictwo o nazwie Cygański las. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej sprawuje Prezydent Miasta Bielsko-Biała, administratorem tego terenu jest Zieleń Miejska Sp.z o.o. z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 132. Powierzchnia leśna leśnictwa wynosi 447,42 ha oraz 4,87 ha gruntów nieleśnych objętych także administracją przez Zieleń Miejską.

Cygański Las składa się z 4 kompleksów. Największy to obszar leśny, w większości o charakterze parkowym, u północnych podnóży Koziej Góry (686 m n.p.m.) oraz na jej stokach, między Mikuszowicami Śląskimi a Olszówką. Pozostałe usytuowane są w Mikuszowicach Krakowskich tzw. uroczysko „Krzemieniówka” oraz Straconce – uroczysko „Łysa Góra” oraz „Przegibek”.

Na terenie leśnictwa występują trzy typy siedlisk lasu:

 • Las Górski zajmujący 97,8 % powierzchni leśnej

 • Las Mieszany Górski zajmujący 2,0 % powierzchni leśnej

 • Las Łęgowy Górski zajmujący 0,2 % powierzchni leśnej

Drzewostany lasu komunalnego to głównie drzewostany mieszane z przewagą świerka lub buka. Świerk obcego pochodzenia cierpi od szkód wyrządzanych przez kornika, opieńkę i silne wiatry. Z tego też powodu poddawany jest procesowi systematycznej przebudowy. Usunięte świerki zastępowane są bukiem, jodłą, jaworem,dębem i modrzewiem. Wg. stanu na 01.01.2012r. drzewostany lasu tworzy 13 gatunków panujących. Procentowy udział poszczególnych gatunków w zajmowaniu powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

 • świerk 30,3%

 • buk 27,6%

 • modrzew 17,0%

 • jodła 6,0%

 • sosna 4,7%

 • daglezja 3,6%

 • jawor 2,9%

 • dąb 2,5%

 • olcha 2,1%

 • jesion 1,6%

 • brzoza 0,9%

 • dąb czer. 0,5%

 • lipa 0,3%

Średnia wieku drzewostanów wynosi 85 lat. Drzewostany te stanowią ok.23% powierzchni leśnej. Na uwagę zasługują jednak drzewostany dużo starsze, w wieku 120 lat i więcej, które zajmują 5% powierzchni leśnej. Należą do nich okazałe jodły, jawory czy daglezje, które mimo obcego pochodzenia należy zachować jako przyrodniczą ciekawostkę.

Na terenie leśnictwa występują następujące formy ochrony przyrody:

 • Parki Krajobrazowe (Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego oraz Park Krajobrazowy Beskidu Małego)

 • Obszar Natura 2000

 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Cygański Las”

 • Pomniki przyrody

Z badań przeprowadzonych przez zespół dr Zbigniewa Wilczka z Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego wynika, że na terenie całego lasu występuje 11 gatunków roślin objętych całkowitą lub częściową ochroną oraz liczne gatunki fauny w tym:

 • owady 2 gatunki

 • płazy 6 gatunków

 • gady 3 gatunki

 • ptaki 40 gatunków

 • ssaki 16 gatunków

Na terenie leśnictwa znajduje się bogata baza urządzeń turystycznych i rekreacyjnych : place biwakowe, wiaty przeciwdeszczowe, ławki parkowe. Rozwinięta sieć dróg i alejek skłania do wycieczek i spacerów szczególnie, w dolnej części lasu, w rejonie tzw. „Parku Cygańskiego” i „Błoni”. Na szczycie „Koziej Góry” znajduje się malownicze schronisko „Stefanka”.

Przez las przebiegają cztery szlaki turystyczne:

 • żółty (Olszówka Dolna-Przełęcz Kozia-Kołowrót-schronisko PTTK na Szyndzielni)

 • czerwony (Błonia Mikuszowickie-Siodło pod Równią-Bystra-Magura-schronisko PTTK pod Klimczokiem)

 • zielony (Olszówka Dolna-Kozia Góra schronisko Stefanka)

 • niebieski (Siodło pod Równią-Kozia Góra schronisko Stefanka)

Na terenie lasu znajduje się nieużytkowany, zabytkowy tor saneczkowy. W sąsiedztwie „Błoni” usytuowany jest kamienny stół „Jan”, prawdopodobnie miejsce odprawiania potajemnych nabożeństw ewangelickich oraz pomnik AndrzejaSchuberta leśniczego pracującego w lasach miejskich. Na granicy z Gminą Wilkowice znajdują się, wyremontowane w roku 2010, dwie skocznieigielitowe  K 27 i K15.

Gospodarka łowiecka na terenie lasu komunalnego prowadzona jest przez trzy koła łowieckie. Większość kompleksu o pow. 372 ha użytkuje koło łowieckie „Klimczok”. Drugie z kół „Głuszec” użytkuje już tylko 40 ha. Uroczysko „Przegibek”,„Krzemieniówka” oraz „Łysa Góra”znajdują się w użytkowaniu koła „Sokół”

Ze względu na parkowy charakter części lasu gospodarka łowiecka prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką las komunalny odgrywa w życiu mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Zapraszamy do odwiedzania leśnictwa CygańskiLas i rozkoszowania się urokami przyrody oraz czynnego wypoczynku na terenie lasu.