Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Bielsku-Białej informuje, że w związku Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z dnia 30 października br. " OD dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebui czynności z nim związanych".