Zieleń Miejska Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 132, 43-316 Bielsko-Biała

Telefony:

Centrala: 33 814 26 53, 33 814 26 54
Sklep: 33 812 59 81
FAX: 33 814 55 07
Las Komunalny: 33 814 98 67

Zakład Pogrzebowy:

ul. Karpacka 162 Bielsko-Biała
tel. 33 811 24 23

Cmentarz Komunalny

ul. Karpacka 162 Bielsko-Biała
tel. 33 811 24 23

 

zielen@zielen.ig.pl
sekretariat@zielen.ig.pl
cmentarz@zielen.ig.pl
sklep@zielen.ig.pl
KRS:0000038284
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

NIP: 547-005-04-46

REGON: 070030156

77 1050 1070 1000 0001 0004 0161
ING Bank Śląski O/ Bielsko-Biała

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
1 984 000 zł podzielony na 3 968 udziałów po 500 zł każdy, 100% udziałów należy do Gminy Bielsko-Biała.