Przeczytaj również

Ekspertyzy dendrologiczne

Ekspertyzy mogą dotyczyć zarówno pojedynczych drzew, jak również grupy wchodzącej w skład terenu objętego inwentaryzacją. W ramach tworzenia opinii o drzewie oceniamy jego żywotność, statykę, choroby oraz patogeny zagrażające jego egzystencji.